Harrissäckmal
Coleophora parthenogenella Stainton, 1850

Jungfrusäckmal Coleophora parthenogenella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora parthenogenella Falck, 2010. Den säckmal som i Sverige har kallats Coleophora saturatella har visat sig vara en annan art. Jungfrusäckmal förekommer sällsynt i Sk, Ha och Vg. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i en lappsäck på ginst.

Mediafiler på webben
Läs mer