Nordisk ringmätare
Elophos vittaria (Thunberg, 1788)

Nordisk ringmätare Elophos vittaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Elophos.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elophos vittaria (Thunberg, 1788), hane, larv. Nordisk ringmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-36 mm. Larven lever på björk och dvärgbjörk, förpuppning i marken. Synonym Phalaena sordaria Thunberg, 1792

Mediafiler på webben
Läs mer