Större slånveckmal
Parornix torquillella (Zeller, 1850)

Större slånveckmal Parornix torquillella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix torquillella (Zeller, 1850). Större slånveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-13 mm. Huvudhår ockragula till bruna, krage vitaktig. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, skarpt tecknade med vita fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. I bakkanten svarta, trekantiga fläckar. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker, skogsbryn och liknade där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är gulgrön med brunt huvud. Den gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en ockragul kokong på bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer