Dagsländor
Ephemeroptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBeskrivning

Spensligt byggda insekter med borstlika antenner och 2-3 långa stjärtspröt som är typiska för dagsländorna. Frambenen är mycket långa hos hanarna. Dagsländorna har mycket små antenner, men frambenen hålls ofta rakt ut i luften, vilka kan likna mycket långa antenner. Framvingarna är bredast på mitten och har ett tätt ribbnät. I vila hålls de lodrätt uppfällda över mellankroppen. Om bakvingar finns kan man då se dem, de är små och når knappt till framvingarnas bredaste parti.
Larverna har bladformiga gälar längs med bakkroppen. Larver som anpassade till strömmande vatten är platta och har kraftiga ben som kan hålla fast dem vid underlaget. Larverna har alltid tre stjärtspröt.

Biologi

Habitat

Larverna lever uteslutande i vatten. En del arter kan leva i starkt strömmande vatten.

Födoval

Larverna är växtätare eller mer sällsynt rovdjur.

Livscykel

Dagsländor har ofullständig förvandling och ett genomgår antal hudbyten varav det näst sista sker vid vattenytan och det sista sker ovanför vattnet. Dagsländorna är de enda insekter som ömsar hud ytterligare en gång som fullt vingade. De vuxna sländorna är kortlivade, särskilt hannarna som bara lever några timmar till några dagar.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer