Vinterbrokmal
Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vinterbrokmal Mompha epilobiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775). Vinterbrokmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 10-11 mm. Larven lever i hopspunna skott på rosendunört, förpuppning på växten.

Mediafiler på webben
Läs mer