Gråbokapuschongfly
Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837

Gråbokapuschongfly Cucullia fraudatrix T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837. Gråbokapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på gråbo, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer