Sälghängemal
Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sälghängemal Argyresthia pygmaeella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775). Sälghängemal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingars teckning är starkt varierande men oftast är de grönaktigt mässingsglänsande med vita fläckar och två vita, sneda tvärband. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia sorbiella men skiljer sig genom att sistnämnda saknar grön lyster.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer sälg.

Associationer

Näringsväxt: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven minerar i knoppar och hängen, förpuppning i hänget eller på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer