Lövskogskäkmal
Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Lövskogskäkmal Micropterix tunbergella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787) Lövskogskäkmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvud gyllen- till rostgult. Framvingarna metalliskt glänsande bronsgula med purpurröd teckning som kan variera något. Bakvingar brunaktiga.

Biologi

Habitat

Ses vanligen i lövskog.

Associationer

Larv och puppstadier är obeskrivna

Beteende

Fjärilen flyger på dagen i maj juni men dras även till ljus om natten. Svärmar ofta bland blommande ekar och lönnar.

Livscykel

Flyger från slutet av april till början av juni. Larv okänd.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Värmland, Uppland. I övrigt Danmark, Norge men ej Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer