Skarpringad tågsäckmal
Coleophora caespititiella Zeller, 1839

Skarpringad tågsäckmal Coleophora caespititiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora caespititiella Zeller, 1839. Skarpringad tågsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i en rörsäck på tåg. Synonym Coleophora agrammella Wood, 1892

Mediafiler på webben
Läs mer