Fruktträdsböjmal
Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Fruktträdsböjmal Recurvaria nanella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775). Fruktträdsböjmal förekommer sällsynt i Sk. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever som ung på hösten minerande, på våren i knoppar och skott av diverse växter som björk, hassel, oxbär, rönn och fruktträd.

Mediafiler på webben
Läs mer