Hallonglasvinge
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)

Hallonglasvinge Pennisetia hylaeiformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pennisetia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801). Hallonglasvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 22-32 mm. Larven lever i stjälk och rötter på hallon, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer