Kackerlackor
Blattodea

Texter: Mats W Pettersson CC-BY


Klassificering


Beskrivning

Medelstora till stora fettglänsande insekter med platt kroppsform, uppifrån sett påfallande oval med mycket långa antenner, taggiga ben och bitande mundelar.

Framvingarna är läderartade och bakvingarna är hinnartade men saknas ofta. Skiljs från skalbaggar genom att täckvingarna hålls ovanför varandra och är just läderartade. Skinnbaggar har också läderartade täckvingar så som kackerlackorna, men hos skinnbaggarna är det bara den bakre delen täckvingarna som överlappar. Skinnbaggar har dessutom stickande mundelar, vilket kackerlackor inte har.

Endast en art, skogskackerlacka Ectobius lapponicus, finns utomhus i Sverige, men inomhus påträffas regelbundet 5 andra arter som ursprungligen kommer från varmare trakter.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer