Ljusgul barrskogspraktmal
Denisia stipella (Linnaeus, 1758)

Ljusgul barrskogspraktmal Denisia stipella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Denisia stipella (Linnaeus, 1758). Ljusgul barrskogspraktmal förekommer allmänt i hela landet. Vingbredd 14-19 mm. Larven lever i murken ved.

Mediafiler på webben
Läs mer