Nätvidedvärgmal
Stigmella arbusculae (Klimesch, 1952)

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Stigmella arbusculae nätvidedvärgmal
Stigmella arbusculae Klimesch, 1952. (Bild saknas). Nätvidedvärgmal har hittills påträffats i Nuolja, Torne lappmark. Larv minerar i nätvide Salix reticulata.

Mediafiler på webben
Läs mer