Blek kambladskärare
Incurvaria pectinea Haworth, 1828

Blek kambladskärare Incurvaria pectinea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Incurvaria pectinea Haworth, 1828. Blek kambladskärare.

Beskrivning

Vingbredd 13-16 mm. Huvudhår gråbruna. Antennerna knappt halva framvingelängden hos honan, hos hanen något längre. Hanens antenner är kamtandade. Framvingarna brungrå med otydlig teckning. På vingens bakkant finns två ljusa fläckar som ibland kan saknas helt. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxter: Betula, Alnus, Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger från slutet av april till mitten av juni. Larven lever på diverse lövträd. Den unga larven gör först en fläckmina därefter skär den ut en säck av bladbitar och firar ned sig på marken där den äter av vissna blad. Efter övervintring förpuppas den till våren.

Utbredning

Är allmänt påträffad i hela Sverige. I övriga Norden finns den i hela Danmark, Norge och Finland Bladsäck samt larv av blek kambladskärare Incurvaria pectinea.

Mediafiler på webben
Läs mer