Bokantennmal
Nematopogon adansoniellus (Villers, 1789)

Bokantennmal Nematopogon adansoniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Nematopogon adansoniellus (Zeller, 1878). Bokantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 17-20 mm. Huvudhår gulaktiga. Antennerna tydligt vit och brunringade, hos hanen ca 2 gånger längre än framvingen, hos honan 1,5 gånger längre än framvingen. Framvingarna är lergula med ett gråaktigt rutmönster. Bakvingar grå. Färgteckningen är ganska variabel men arten skiljer sig från närstående genom sina ringade antenner.

Biologi

Habitat

Finns i bokskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxter: Diverse växter.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven lever på marken i en av bladbitar gjord säck av diverse växter.

Utbredning

Är påträffad på två lokaler i Skåne. I övriga Norden finns den i Danmark, men saknas i Norge och Finland. Synonymer Nematopogon panzerella Fabricius, 1794

Mediafiler på webben
Läs mer