Strandkvanneplattmal
Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)

Strandkvanneplattmal Agonopterix curvipunctosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811). Strandkvanneplattmal förekommer sällsynt i Ha, Vg och Bo. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever i ett spinn på blad och blommor av kvanne.

Mediafiler på webben
Läs mer