Raggfly
Hyppa rectilinea (Esper, 1788)

Raggfly Hyppa rectilinea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hyppa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hyppa rectilinea (Esper, 1788). Raggfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på bl. a. odon, sälg, björk och hallon, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer