Alvarkronmal
Bucculatrix laciniatella Benander, 1931

Alvarkronmal Bucculatrix laciniatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Bucculatrix laciniatella Benander, 1931. Alvarkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår gulaktiga, ögonlock vita. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med en svart punkt i vingspetsen. Bakvingar brungrå. Svår att skilja från den liknande Bucculatrix absinthii men den svarta punkten i vingspetsen saknas hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns på alvarmark där det växer alvarmalört.

Associationer

Näringsväxt: Artemisia oelandica.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är inte helt känd men lever sannolikt i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt på Öland. I övriga Norden är den ännu inte påträffad.

Mediafiler på webben
Läs mer