Fjällvedelvecklare
Cydia aureolana (Tengström, 1848)

Fjällvedelvecklare Cydia aureolana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia aureolana (Tengström, 1848). Fjällvedelvecklare förekommer tämligen sällsynt från Dr till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven tros leva på fjällvedel.

Mediafiler på webben
Läs mer