Större vinbärsbrunmal
Euhyponomeutoides ribesiellus (Joannis, 1900)

Större vinbärsbrunmal Euhyponomeutoides ribesiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euhyponomeutoides ribesiellus (Joannis, 1900). Större vinbärsbrunmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-18 mm. Huvudhår beige. Antenner mörkbrunt ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingar brunaktiga, från basen ett vitt längsstreck. Ett mindre antal svarta prickar finns spridda över vingytan, främst mot spetsen. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer vinbär.

Associationer

Näringsväxter: Ribes-arter.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i augusti-september samt efter övervintring maj-juni. Det första larvstadiet gör spiralformade minor i bladen. Senare larvstadier bygger ett gömsle av silke vid bladundersidans bas. Härifrån görs utflykter då larven gnager på bladen. Strax före blomningen är larven fullvuxen och lämnar busken för att förpuppa sig i en kokong i markförnan.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Östergötland till Västerbotten. I övriga Norden har den tagits i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer