Videsvärmare
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)

Videsvärmare Smerinthus ocellata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Smerinthus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758). Videsvärmare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 65-90 mm. Larven lever på asp, sälg, björk, hassel och olika fruktträd, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer