Glanssolvecklare
Pammene splendidulana (Guenée, 1845)

Glanssolvecklare Pammene splendidulana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene splendidulana (Guenée, 1845). Glanssolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i juni juli mellan sammanlagda blad av ek, förpuppning i en kokong på trädstammar, under bark eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer