Skimmerdvärgmal
Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)

Skimmerdvärgmal Stigmella oxyacanthella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854). Skimmerdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår rostgula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna, mot spetsen med stålblått skimmer, bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på ängs- och hagmarker.

Associationer

Näringsväxter: Crataegus, Malus, Pyrus, Sorbus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är grön och gör en lång gångmina med exkrementerna i tvärbågar som fyller gången helt, mot slutet i mittlinje. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Minor av Skimmerdvärgmal Stigmella oxyacanthella i äpple- och rönn-blad.

Mediafiler på webben
Läs mer