Betmott
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)

Betmott Loxostege sticticalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761). Betmott är en migrerande art som har tagits från Sk till Pi. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever på bl. a. malört.

Mediafiler på webben
Läs mer