Ögonbrynkorthuvudmal
Scythris picaepennis (Haworth, 1828)

Ögonbrynkorthuvudmal Scythris picaepennis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scythris picaepennis (Haworth, 1828). Ögonbrynkorthuvudmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i vävrör på kärringtand. Synonym Oecophora senescens Stainton, 1850.

Mediafiler på webben
Läs mer