Alaftonfly
Acronicta alni (Linnaeus, 1767)

Alaftonfly Acronicta alni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acronicta alni (Linnaeus, 1767. Alaftonfly förekommer sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 29-43 mm. Larven lever främst på al och björk, förpuppning i murket trä.

Mediafiler på webben
Läs mer