Fyrprickig asbagge
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)

Dendroxena quadrimaculata T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Dendroxena.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Dendroxena quadrimaculata är mycket svår att förväxla med någon annan skalbaggsart. Färgteckningen i kombination med storleken är ett mycket säkert kännetecken för arten.

Beskrivning

12 till 15 mm. Ovansidan är halmgul med svarta fläckar. En stor svart fläck i mittenpartiet på halsskölden, två runda svarta fläckar på varje täckvinge och svart skutell. Den främre fläcken på täckvingarna är delvis dold under halssköldens bakre kant. Undersidan helsvart. Hela kroppen tydligt och tätt punkterad. Mellanrummen mellan punkterna ungefär lika stora som punkternas diameter. Huvudet är helsvart, antennernas yttre fyra leder bildar en svag eller en antydan till klubba. Halsskölden är bredare än lång, det svarta området når vanligtvis inte bakre kant. Den bakre kanten är något förlängd och rakt avhuggen i mitten och döljer täckvingarna något. Skutellen är bredare än lång, svart, även täckvingar närmast skutellen är ofta svartfärgade. Täckvingarna 1,2 gånger så långa som tillsammans breda, bredast i eller strax bakom mitten, med något uppåtböjd kant. På varje täckvinge, tre längsgående svaga men tydliga ribbor. Benen enfärgade, svarta. Hanarnas tarser på främre- och mellersta ben är utvidgade, skenbenen mer böjda än hos honor.

Biologi

Lever på buskar och vegetation i skogsområden, främst lövskogar där den huvudsakligen jagar fjärilslarver.

Utbredning

I södra halvan av Sverige, från Skåne till Västmanland, Värmland och Uppland, saknas på Gotland.Mediafiler på webben
Läs mer