Åkerväddsantennmal
Nemophora metallica Poda, 1761

Åkerväddsantennmal Nemophora metallica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Nemophora metallica (Staudinger, 1892). Åkerväddsantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-20 mm. Huvudhår gulaktiga. Hos hanen är antennerna 2,5 gånger längre än framvingelängden, hos honan något längre än framvingelängden med den inre delen förtjockad av svarta fjäll, spetsen är vit. Framvingarna mörkt bronsglänsande med svagt grönaktig glans. Bakvingar mörkbruna med violett skimmer.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och betesmarker.

Associationer

Näringsväxter: Knautia, Scabiosa.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och ses oftast i blomhuvud av vädd.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever till en början av frön därefter i en av bladbitar gjord säck på värdväxtens blad.

Utbredning

Är påträffad sällsynt i södra Sverige från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer