Större ekluggmal
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Större ekluggmal Tischeria ekebladella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795). Större ekluggmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår rostgula. Antenner rostgula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna rostgula. Bakvingar grå. På yttre utseende svår att skilja från Tischeria dodonaea.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är ljusgul med mörk tarm och gör en fläckmina på bladets översida där exkrementerna kastas ut genom en springa i minans kant. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven efter övervintring.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Danmark, sydligaste Norge och södra Finland. Minor av Större ekluggmal Tischeria ekebladella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer