Brunaktig frostmätare
Theria rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brunaktig frostmätare Theria rupicapraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Theria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Theria rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona. Brunaktig frostmätare förekommer sällsynt i Sk, Bl, Ha och Sm. Vingbredd 28-30 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på slån och hagtorn, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer