Tropikärtmott
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)

Tropikärtmott Etiella zinckenella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Etiella.)
(prep 10718)Etiella zinckenella (Treitschke, 1832). Tropikärtmott togs i Göteborg 26. VIII 1960 för första gången i Sverige, den har nu även tagits i Vg samt på Öl. Vingbredd 22-26 mm. Larven lever på frön av diverse ärtväxter.

Mediafiler på webben
Läs mer