Sprängörtplattmal
Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sprängörtplattmal Depressaria daucella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775). Sprängörtplattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 21-26 mm. Larven lever sällskapligt i sammanspunna blad och blommor på stäkra, sprängört och bäckmärke. Synonym Depressaria nervosa sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer