Hårflokeplattmal
Depressaria chaerophylli Zeller, 1839

Hårflokeplattmal Depressaria chaerophylli T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Depressaria chaerophylli Zeller, 1839. Hårflokeplattmal förekommer sällsynt på Öl och i Vg. Vingbredd 19-22 mm. Larven lever i ett tunt spinn under blommorna på hårkörvel.

Mediafiler på webben
Läs mer