Silverblåvinge
Polyommatus amandus (Schneider, 1792)

Silverblåvinge Polyommatus amandus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Polyommatus amandus (Schneider, 1792), hane, hona, undersida. Silverblåvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på kråkvicker, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer