Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758). Silverstreckad pärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till Me samt tagen i Ås. Vingbredd 65-80 mm. Larven lever på violer, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer