Väddklintblomvecklare
Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)

Väddklintblomvecklare Cochylimorpha alternana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834). Väddklintblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever från sept till april i blomhuvuden av väddklint, förpuppning i blomhuvudet.

Mediafiler på webben
Läs mer