Ljusjordfly
Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)

Ljusjordfly Standfussiana lucernea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Standfussiana.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758). Ljusjordfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ås. Vingbredd 36-47 mm. Larven lever på diverse gräs och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer