Blåeldsskäckmal
Tinagma ocnerostomellum (Stainton, 1850)

Blåeldskäckmal Tinagma ocnerostomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinagma ocnerostomellum (Stainton, 1850). Blåeldskäckmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud grått. Antenner ljusgrå, drygt halva framvingelängden. Framvingarna askgrå, bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på torra marker där det växer blåeld.

Associationer

Näringsväxt: Echium.

Beteende

Fjärilen flyger säväl på dagen som natten.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är vitaktig med brunt huvud och lever i stjälken av blåeld.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland, främst i kusttrakter. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer