Vårtbjörksguldmal
Phyllonorycter ulmifoliellus (Hübner, 1817)

Vårtbjörksguldmal Phyllonorycter ulmifoliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter ulmifoliellus (Hübner, 1817). Vårtbjörksguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-9 mm. Huvudhår gulbruna framtill, beige baktill. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer björk.

Associationer

Näringsväxter: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer Maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, som drar ihop bladets kanter nedåt, förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Mina av Vårtbjörksguldmal Phyllonorycter ulmifoliellus i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer