Tallgräsfjäril
Oeneis jutta (Hübner, 1806)

Tallgräsfjäril Oeneis jutta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Oeneis jutta (Hübner, 1806). Tallgräsfjäril förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 53-70 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer