Poppelskottvecklare
Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)

Poppelskottvecklare Gypsonoma aceriana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843). Poppelskottvecklare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i maj juni i bladskaft och skott av poppel, senare borrar den in sig i barken, förpuppning i en kokong på stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer