Om Naturforskaren

Naturforskaren ger dig faktagranskad kunskap om Norden och Baltikums växter, djur och svampar. Lär dig om deras utbredning, levnadssätt och taxonomi.

För alla växter, svampar och djur är målet att det ska finnas en beskrivning med text, bild, fyndkarta och ibland ljud. För många organismer har vi ännu inga texter eller bilder, men vi erbjuder alltid länkar till andra informationskällor.

På flera språk i ett samarbete mellan Sverige, Finland och Estland

Naturforskaren drivs av Naturhistoriska riksmuseet i Sverige. Webbplatsen uppstod genom ett samarbete mellan Sverige, Finland och Estland i EU-projektet BalticDiversity.

Sajten finns tillgänglig på svenska, finska, estniska och engelska. Informationen om organismerna är olika för de olika språkversionerna. Varje land har sina egna författare.


Vanliga frågor

För att hitta information i Naturforskaren söker du efter namnet på organismen i sökrutan längst upp på sidan, eller startar via Utforska-menyn. När du väl har hittat en organism kan du klicka dig vidare till andra närliggande arter via länkarna på sidan. Du hittar information om de organismer som finns i Norden och Baltikum, i många fall med utförliga beskrivningar och bilder, ibland med bestämningsnycklar.

Naturforskaren visar och beskriver arter, men också grupper av arter (en art eller grupp av arter kallas för ett taxon) och ger information om hur de är klassificerade (ordnade) i det biologiska systemet.

Texterna och bilderna i Naturforskaren kommer från Naturhistoriska riksmuseets egna forskare och samlingsvårdare eller från andra kunniga biologer. Källan anger vi alltid, så att det ska gå att kontakta skribenten eller upphovsmannen.

I Naturforskaren länkar vi dynamiskt till ett antal andra resurser på nätet där du kan hitta mer information om de växter, djur eller svampar du är intresserad av. På det viset kan Naturforskaren hjälpa dig i de fall då vi (ännu) inte har egna texter och bilder för just dina organismer.

Naturforskaren utnyttjar så kallade webbtjänster för att göra det möjligt för andra system att hämta och använda informationen. Så bli inte förvånad om du hittar information från Naturforskaren på andra ställen på nätet, till exempel i Encyclopedia of Life, eller i Wikipedia.

I Naturforskaren utnyttjar vi data från GBIF (Global Biodiversity Information Facility) för att presentera den senaste informationen i forskarnas databaser om var man gjort fynd av organimerna. GBIF är världens största resurs för biodiversitetsdata.

Alla texter på Naturforskaren är fritt tillgängliga med enda villkoret att du anger källan. Mediafilerna är för det mesta tillgängliga på samma villkor, men ibland kan användningen vara begränsad till icke-kommersiella ändamål. Vi använder genomgående copyright-licenser från Creative Commons och länkar till rätt licenstext där du kan läsa mer om vad som gäller om du vill använda materialet.

Läs om licenserna på Creative Commons webbplats.

Exempel på sidinnehåll på Naturforskaren
Här på Naturforskaren finns många arter beskrivna med detaljerade bilder och faktagranskad text.
Söktips

Du kan söka på trivialnamn som ”björn”, eller vetenskapliga namn, exempelvis ”Ursus arctos”.


Det går bra att skriva in delar av namn, skriv "sippa" och du hittar både blåsippor och vitsippor.


Ditt resultat kan hamna långt ner om vi har många organismer som slutar eller börjar på samma sak, då kan det vara bra att vara specifik i sökningen och exempelvis skriva "skogsek" istället för "ek".

Kontakta oss

Om du har synpunkter på projektet eller vill bidra med att lägga in egen information, tveka inte att höra av dig.

 naturforskaren@nrm.se


Resurser

Ett nytt sätt att visa upp flora och fauna

En central uppgift för Naturhistoriska riksmuseet är att förmedla kunskap om natur och miljö.

Med resurser som exempelvis ”Virtuella floran” och “Svenska fjärilar” har museet länge utnyttjat webben för att sprida kunskap om vår flora och fauna.

Naturforskaren samlar och presenterar denna kunskap på ett nytt sätt.