Skogsfältmätare
Xanthorhoe annotinata (Zetterstedt, 1839)

Skogsfältmätare Xanthorhoe annotinata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Xanthorhoe annotinata (Zetterstedt, 1839), hane, larv. Skogsfältmätare förekommer lokalt allmänt från Ög till To. Vingbredd 22-30 mm. Larven lever på pilört, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer