Dvärgrörfly
Coenobia rufa (Haworth, 1809)

Dvärgrörfly Coenobia rufa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Coenobia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coenobia rufa (Haworth, 1809). Dvärgrörfly förekommer sällsynt i Sk och Ha. Vingbredd 22-25 mm. Larven lever i stjälken på ryltåg, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer