Dyster malmätare
Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909

Dyster malmätare Eupithecia orphnata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909. Dyster malmätare förekommer sällsynt från Bl till Up. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer