Fjällig apeldvärgmal
Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)

Fjällig apeldvärgmal Bohemannia pulverosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849). Fjällig apeldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5,5-8 mm. Huvudhår orange, krage gulorange, ögonlock glänsande silvervita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingar grovfjälliga, spräckligt gråbruna. Bakvingar ljusgrå. I Sverige saknas hanar varför arten anses partenogenetisk.

Biologi

Habitat

Finns på hagmarker och i trädgårdar där det växer äpplen.

Associationer

Näringsväxt: Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gul och gör en fläckmina med exkrementerna utspridda, men ofta samlade i en fläck. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Hälsingland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Fjällig apeldvärgmal Bohemannia pulverosella i äppelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer