Litet sälgfly
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)

Litet sälgfly Orthosia cruda T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775). Litet sälgfly förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 24-34 mm. Larven lever på diverse lävträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua pulverulenta Esper, 1786

Mediafiler på webben
Läs mer