Vitpunkterat gräsfly
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vitpunkterat gräsfly Mythimna albipuncta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775). Vitpunkterat gräsfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Sö. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer