Glimfältmätare
Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)

Glimfältmätare Perizoma hydrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Perizoma hydrata (Treitschke, 1829), hona. Glimfältmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever i frökapslarna på smällglim och tjärblomster, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer